Jesteś tutaj: Start / Dostępność

Dostępność

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Biblio Lublin

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblio Lublin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 • Adres: ul. Peowiaków 12
  20-007 Lublin
 • E-mail: mbp@mbp.lublin.pl
 • Telefon: 81 466 62 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOJAZD

Przystanek: Wiklinowa 01
Kursujące autobusy: 045, 057, 153, 154

Wysiadając z autobusu trzeba iść w lewo do skrzyżowania ulic Orkana i Szaserów. Następnie należy skręcić w prawo i iść prosto około 50 m. Biblioteka znajduje się po prawej stronie.

PARKING

Przed Biblio znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków.

Biblio 001 Biblio 002

WEJŚCIE

Do budynku prowadzą drzwi o szerokości 140 cm.

Biblio 003

WNĘTRZE

Po prawej stronie po wejściu do budynku, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzą do niej drzwi o szerokości 90 cm.

Biblio 004 Biblio 005

Po lewej stronie od wejścia znajduje się American Corner (sala główna i sala komputerowa z 8 stanowiskami) oraz sala konferencyjna Biblio.

Wejście do AMerican Corner ma 90 cm szerokości. W sali głównej przestrzeń między regałami ma 87 cm szerokości. Do sali komputerowej AC prowadzą drzwi o szerokości 90 cm, a wysokość biurek komputerowych to 75 cm (65 cm do klawiatury).

Biblio 008

Biblio 009

Biblio 010

Biblio 011

Do sali konferencyjnej Biblio prowadzą drzwi o szerokości 90 cm.

Biblio 006 Biblio 007

Po prawej stronie od wejścia głównego, za toaletami, znajduje się sala główna Biblio. Prowadzą do niej drzwi o szerokości 90 cm, z możliwością otwarcia drugiej ich części, o tej samej szerokości. Za drzwiami znajdują się cztery bramki RFID, między którymi rozstaw wynosi 90 cm.

Biblio 012

Biblio 013

W sali głównej znajduje się 7 stanowisk komputerowych. Wysokośc biurek przy trzech z nich wynosi 74 cm, przy czterech - 72 cm.

Biblio 014 Biblio 015

Rozstaw między regałami z książkami, muzyką i filmami wynosi 110 cm.

Biblio 016 Biblio 017

Biblioteka zaprasza osoby poruszające się z psami przewodnikami.

EWAKUACJA

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Biblioteki, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-18
Data publikacji:2020-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Woźniak
Liczba odwiedzin:5985